• Aktuálně
  • Tiskové zprávy
  • Jak jsme na tom s alkoholem? A jaký je v ČR výskyt obezity? Univerzita Karlova zve 11. února 2020 na veřejnou diskuzi v Hradci Králové

Jak jsme na tom s alkoholem? A jaký je v ČR výskyt obezity? Univerzita Karlova zve 11. února 2020 na veřejnou diskuzi v Hradci Králové

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 4. února 2020 – Univerzita Karlova pokračuje v roce 2020 v ojedinělém projektu Česko! A jak dál?, který má za cíl formou veřejných diskusí na aktuální témata naplňovat třetí roli univerzity ve společnosti.


Tématem veřejné debaty, která se bude konat 11. února 2020 v Hradci Králové, bude ZDRAVÍ – ALKOHOL A OBEZITA. Mezi hlavními řečníky vystoupí rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch, děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty UK v HK prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., PhDr. Iva Málková, zakladatelka společnosti STOB a prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., zástupce 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN.


Zdraví je to nejcennější pro každého z nás a otázky s ním spojené považuji za jedny z nejdůležitějších. Proto jsme ho zařadili jako další téma pro veřejnou diskusi. V debatě se chceme věnovat dvěma problémům, které způsobují mnoha lidem řadu vážných zdravotních komplikací – alkoholu a obezitě. Těmto tématům se dlouhodobě úspěšně věnuje řada špičkových vědeckých pracovníků a odborníků naší univerzity.

Na diskusi chceme proto představit nejen aktuální studie a data, týkající se alkoholu a obezity, ale rovněž možná doporučení a opatření, jak se mohou lidé se zdravotními riziky vypořádat,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


Zapojit se do diskuse může každý


Debata se bude konat v úterý 11. února 2020 od 17.30 v Adalbertinu v Hradci Králové. Je zdarma otevřena veřejnosti. Zapojit se do diskuse může každý, dotazy je možné položit nejen přímo na místě, ale také například na webu www.ceskoajakdal.cz. Tam najdete také profily řečníků či zajímavé informace o alkoholu a obezitě.


Stánek pro zdraví


Součástí akce bude univerzitní Stánek pro zdraví, který mohou lidé navštívit 11. února mezi 9 a 16 hodinou v obchodním centru Aupark v Hradci Králové. Studenti zde budou celý den představovat činnost Univerzity Karlovy, seznamovat veřejnost se zásadami zdravého životního stylu, měřit krevní tlak či podkožní tuk, informovat o zdravotních problémech, které způsobuje obezita či alkohol. Lékaři zde budou poskytovat odborné poradenství v oblasti výživy.


Diskuse pod záštitou města i kraje


Veřejná debata se bude konat pod záštitou primátora města Hradec Králové Alexandra Hrabálka a také hejtmana Královehradeckého kraje Jiřího Štěpána. Mediálními partnery akce jsou Deník, Česká televize a Český rozhlas.


Česko! A jak dál? v roce 2019: 7 diskusí, 7 měst, 800 hostů


V roce 2019 připravila Univerzita Karlova v rámci projektu Česko! A jak dál? celkem 7 veřejných diskusí v 7 městech na 7 aktuálních témat. Spolupracovala na nich s 11 vysokými školami z celé ČR, do debat zapojila 61 řečníků a přes 800 hostů.


Více informací o projektu najdete na webu www.ceskoajakdal.cz.


Kontaktní osoba pro média: MgA. Martin Ayrer, mob.: 602 135 517, e-mail: martin.ayrer@ruk.cuni.cz.Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Poslední změna: 5. únor 2020 15:22 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám