Naši hosté


Hlavní řečníci


TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.,

prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Od roku 1989 působí na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Odborně se zabývá oblastí rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. Je členkou Kolegia rektora UK, do její gesce patří koncepce a kvalita vzdělávací činnosti. Napsala několik zásadních publikací a odborných statí. Je delegátkou České republiky pro vzdělávání a lidská práva a členkou řady domácích a zahraničních odborných organizací či uskupení. Vede think-tank Univerzity Karlovy Vzdělávání21, který vznikl v roce 2020.


TÉMA VĚDA

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.,

biochemik, prorektor UK pro vědeckou činnost

Působí na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a je vedoucím výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Zabývá se úlohou proteas v regulaci biologických procesů a studiem dalších medicinálně zajímavých enzymů. Soustředil se zejména na výzkum proteinů viru HIV a chřipky. Je členem vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Učené společnosti České republiky.


TÉMA ZDRAVÍ

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.,

vedoucí lékař intenzivní péče VFN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

Působí na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je vědeckým sekretářem České společnosti intenzivní medicíny, předsedou ultrazvukové sekce ČSARIM, členem vědeckého výboru Euro-ELSO (Extracorporeal Life Support Organisation) a členem výboru EDEC (Eu Diploma in Echocardiography) při ESICM (Eu Society of Intensive Care Medicine). Má mezinárodní a české postgraduální vzdělání v intenzivní medicíně, doktorát v biochemii a patobiochemii na Univerzitě Karlově.


TÉMA EKONOMIKA

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., Institut ekonomických studií FSV UK

Ve své praxi se zabývá finanční ekonometrií, interdisciplinárními financemi a ekonomií, energetickými financemi či kryptoměnami. Od roku 2009 působí na Institutu ekonomických studií FSV UK. Je také proděkanem FSV UK pro studijní záležitosti. V roce 2014 získal prémii Otto Wichterleho, kterou uděluje Akademie věd. V roce 2020 se v 35 letech stal jedním z historicky nejmladších profesorů ve společenských vědách na UK. Je členem České společnosti ekonomické a člen představenstva České ekonometrické společnosti. Vystudoval ekonomii se specializací na finance a finanční trhy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.


TÉMA SPOLEČNOST

doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D., Katedra sociologie FSV UK

Od roku 2016 působí na Katedře sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Před tím pracoval na univerzitách ve Velké Británii a Itálii. Zabývá se sociologií sportu, sociologií zdraví a nemoci, sociální teorií a migrací. Je autorem nebo spoluautorem článků publikovaných mimo jiné v časopisech Sociology, Current Sociology, Qualitative Research, Journal of Consumer Culture, Sociology of Health and Illness, Health Policy nebo European Journal of Neurology. Absolvoval obor sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.


Další hosté


Panel VZDĚLÁVÁNÍ:


 • Ing. Robert Plaga, Ph. D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 • PaedDr. Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol, ředitel ZŠ v Klánovicích

 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK pro studijní záležitosti

 • PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR


Panel VĚDA:


 • Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK

 • RNDr. Ruth Tachezy, PhD., vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK, BIOCEV

 • prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, PhD., zástupkyně vedoucího Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

 • prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FN Bulovka


Panel EKONOMIKA:


 • David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny

 • Ing. Libor Witassek, MBA, CEO KOVOLIT a.s., majitel investiční skupiny IMPACTIVE


Panel ZDRAVÍ:


 • doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., ministr zdravotnictví

 • MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči a primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka

 • MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

 • MUDr. Petr Smejkal, infektolog a epidemiolog, IKEM


Panel SPOLEČNOST:


 • Jakub Malý, ředitel Ipsos v České republice

 • Mgr. Luboš Palata, evropský editor Deníku


Poslední změna: 23. březen 2021 11:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám