• Aktuálně

Aktuálně

(Ne)zdravé Česko! A jak dál?

První veřejná diskuse, kterou jsme pro Vás přichystali v roce 2020, měla téma ZDRAVÍ. Konkrétně jsme se věnovali ALKOHOLU a OBEZITĚ a jejich dopadům na lidský organismus a zdraví nás všech. Debata se konala 11. února 2020 od 17.30 v Hradci Králové v kulturním centru Adalbertinum a byla zdarma pro všechny zájemce.


Řešili jsme otázku aktuálního stavu výskytu nadváhy a spotřeby alkoholu v ČR, porovnání trendů posledních let, postupy, jak proti obezitě bojovat, na co si dávat nejvíce pozor a také co je skutečně důležité pro udržení zdravého těla i mysli.


Debatovali společně s Vámi rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch, děkan Lékařské fakulty UK v HK prof. Jiří Manďák nebo například děkan Farmaceutické fakulty UK v HK prof. Tomáš Šimůnek.


Na přípravě debaty se podílely dvě fakulty Univerzity Karlovy, které sídlí v Hradci Králové - Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta. Našimi partnery byly také Univerzita Hradec Králové, město Hradec Králové, Královéhradecký kraj, mediálními partnery byly Deník a Česká televize.


JAK JSME NA TOM SE ZDRAVÍM? DEBATA ODBORNÍKŮ V KAROLINU


K diskusi na téma ZDRAVÍ se ve středu 15. ledna 2020 v Praze na Univerzitě Karlově setkali zástupci univerzity, ministerstva zdravotnictví, nemocnic i odborných institucí. Hlavními dvěma tématy byl ALKOHOL a OBEZITA. Debatovalo se o aktuální stavu v této oblasti, trendech, zdravotních komplikacích a především posílení prevence.


Do debaty se zapojili prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví, prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan Lékařské fakulty UK v HK, prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty UK, odborný garant tématu, prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty UK, prof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc., přednosta Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty UK, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, zástupce přednosty 3. interní kliniky VFN v Praze, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK, Kateřina Grygarová, studentka 3. lékařské fakulty UK, Mgr. Jarmila Vedralová, národní protidrogová koordinátorka a PhDr. Iva Málková, zakladatelka společnosti STOB.
Poslední změna: 14. květen 2020 10:36 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám