Podcasty

Poslechněte si záznam jednotlivých panelů konference Rok s covid-19. A jak dál?


Rok s covid-19. A jak dál? – Panel Vzdělávání


Jak pandemie změnila české školství? Jaké má covid-19 dopady na vzdělávání žáků a studentů a jak se proměňuje učitelská profese? I to bylo tématy panelu Vzdělávání na konferenci Rok s covid-19. A jak dál? Jeho hosté byli prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy, PaedDr. Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol, ředitel ZŠ v Klánovicích, prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK pro studijní záležitosti a PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR. Poslechněte si celý záznam diskuze panelu Vzdělávání.


Rok s covid-19. A jak dál? – Panel Věda


Jak pomáhá věda s řešením pandemie covid-19? Jak funguje očkování a co je RNA vakcína? Jak se věda brání mutacím viru? Na tyto a další otázky odpovídali hosté panelu Věda na konferenci Rok s covid-19. A jak dál?, kterými byli prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., biochemik a prorektor UK pro vědeckou činnost, Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK, RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK, BIOCEV, prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, Ph.D., zástupkyně vedoucího Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK a prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FN Bulovka. Poslechněte si celý záznam diskuze panelu Věda.


Rok s covid-19. A jak dál? – Panel Ekonomika


Jak covid-19 poškodil ekonomiku v ČR a ve světě? Jaké má pandemie dopady na hospodářství, podnikatele a zaměstnance? A jaká jsou poučení z kritické situace pro českou ekonomiku? To byla témata panelu Ekonomika na konferenci Rok s covid-19. A jak dál? Jeho hosté byli prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., Institut ekonomických studií FSV UK, David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny a Ing. Libor Witassek, MBA, CEO KOVOLIT a.s., majitel investiční skupiny IMPACTIVE. Poslechněte si celý záznam diskuze panelu Ekonomika.


Rok s covid-19. A jak dál? – Panel Zdraví


Jak zvládá české zdravotnictví epidemii koronaviru? Jak řešit kritickou situaci v nemocnicích? Je očkování cestou k zastavení pandemie? Na tyto a další otázky jsme se ptali řečníků panelu Vzdělávání na konferenci Rok s covid-19. A jak dál? Byli jimi doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., vedoucí lékař intenzivní péče VFN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VF, doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., ministr zdravotnictví, MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči a primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka, MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR a MUDr. Petr Smejkal, infektolog a epidemiolog, IKEM. Poslechněte si celý záznam diskuze panelu Zdraví.


Rok s covid-19. A jak dál? – Panel Společnost


Jak covid-19 změnil českou společnost? Jak svoji úlohu v kritické době zvládají experti, média a politici? Jak pandemie dál promění náš způsob života? Taková byla témata panelu Společnost na konferenci Rok s covid-19. A jak dál? Jeho účastníky byli doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D., Katedra sociologie FSV UK, Jakub Malý, ředitel Ipsos v České republice a Mgr. Luboš Palata, evropský editor Deníku. Poslechněte si celý záznam diskuze panelu Společnost.


Poslední změna: 27. duben 2021 11:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám