• O projektu

O projektu

PROJEKT ČESKO! A JAK DÁL? K 1. BŘEZNU 2022 SKONČIL.

Děkujeme za pozornost a spolupráci!


O ČEM BYL PROJEKT ČESKO! A JAK DÁL?

Jednalo se o diskusní platformu Univerzity Karlovy, která měla za cíl definovat zásadní celospolečenské problémy České republiky. Do debaty zapojovala špičkové vědce a odborníky z vysokých škol, stejně tak osobnosti z řad odborné veřejnosti. Podstatou projektu byly veřejné diskuse na jednotlivá témata napříč regiony ČR. Cílem bylo formulovat a iniciovat možná řešení a cestu, jak v jednotlivých problémech postupovat dál. Partnery projektu byly kraje, města a regiony, mediálními partnery pak Deník a Česká televize. Diskuse v regionech byly zdarma a plně otevřeny veřejnosti.


HLAVNÍ TÉMATA PROJEKTU

Mezi hlavní témata, která autoři projektu v průběhu roku 2019 řešili, zařadili například téma dluhů a exekucí, sucha, zdraví, bezpečnosti, kvality potravin či vzdělávání. V roce 2020 v projektu pokračovali tématem zdraví a následně webináři na téma dopad koronaviru na českou ekonomiku či vliv alkoholu na zdraví dětí.


JAK PROBÍHALY AKCE

1. Diskuse odborníků u kulatého stolu v Karolinu

2. Veřejná diskuse s občany ve vybraném dotčeném regionu

3. Závěry a návrhy opatření a kroků, jak dál


JAK PROBÍHALA KOMUNIKACE

Hlavními výstupy byly tiskové zprávy, statusy na sociálních sítích, reportáže a zprávy v centrálních i regionálních médiích. Z každé veřejné debaty byla publikována příloha Deníku, která se věnovala tématu, řečníkům a výstupům z dané diskuse. Výsledkem diskuse byly návrhy kroků a opatření, jak v daném tématu postupovat dál. Ty iniciovala Univerzita Karlova odpovědným, tedy Vládě ČR, Parlamentu a dalším institucím, organizacím a sdružením.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám