• Webináře (archiv)

Webináře (archiv)

PROJEKT ČESKO! A JAK DÁL? K 1. BŘEZNU 2022 SKONČIL.

Děkujeme za pozornost a spolupráci!

Níže najdete archiv webinářů, které za dobu čtyřleté existence projektu vznikly.


Univerzita Karlova posiluje on-line komunikační formy s veřejností a v rámci projektu Česko! A jak dál? připravila sérii webinářů s osobnostmi univerzity na aktuální celospolečenská témata.


Prvním tématem byl otázka ekonomických dopadů koronavirové krize na českou ekonomiku a občany. S veřejností ve čtvrtek 25. června 2020 debatoval přední český ekonom a vedoucí pracovník CERGE-EI prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D..


Hostem druhého webináře byl prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. On-line diskuze na téma Jak alkohol poškozuje zdraví dětí se konala ve středu 16. září 2020 a byla součástí projektu Univerzity Karlovy Stop alkoholu v těhotenství u příležitosti Mezinárodního dne Fetálního alkoholového syndromu.


V pořadí třetí webinář se zaměřil na téma "Jak koronavir změní vzdělávání?". V pondělí 19. října spolu diskutovali prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, a Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., ředitel Pražského inovačního institutu.


Na posledním webináři v roce 2020 jsme diskutovali na téma "Vakcína proti covid-19? A jak dál?". Pozvání přijali prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce a 3. lékařské fakulty UK a Bc. Karolína Hájková, PR and marketing specialist, studentka FSV UK, která působí v projektu Medici PRO očkování.


Rok 2021 jsme zahájili webinářem na téma "Jak se lže o covid-19?". Hlavními hosty byli ve středu 27. ledna 2021 prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., biochemik, prorektor UK pro vědeckou činnost a Mgr. Alena Zachová, vedoucí analýz sociálních médií z Newton Media. Odpovídali mimo jiné i na otázky jak dezinformace vznikají a proč se tak rychle šíří či jak se jim bránit.


Na téma Zpátky do kondice: Jak na to po roční pandemii? na webináři ve čtvrtek 29. dubna 2021 diskutovali fyzioterapeut prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., obezitolog z 1. LF UK doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. a MUDr. Mikuláš Skála a MUDr. Michal Kopecký z Plicní kliniky Lékařské fakulty Hradec Králové.Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám