Alkohol v těhotenství

STOP ALKOHOLU V TĚHOTENSTVÍ
Víte, že se v ČR narodí každý rok až 3 000 dětí s vrozenými vadami, kdy je příčinou konzumace alkoholu u matek v těhotenství? Žádná dávka alkoholu není v těhotenství bezpečná.


Fetální alkoholový syndrom (FAS) se rozvíjí u dětí, jejichž matka v těhotenství konzumovala nadměrné dávky alkoholu. Dítě se pak rodí se specifickými tělesnými a psychickými následky, které jej poškodí na celý život. Jde o poruchy růstu, deformity v obličeji, postižení centrální nervové soustavy. FAS není léčitelný a znamená pro jedince celoživotní postižení a omezení v mnoha oblastech života.

Jde o poruchy fetálního alkoholového spektra (Fetal Alcohol Syndrome Disorders - FASD). Projevují se sníženým intelektem, odchylkami od normálního vývoje v době porodu – srdeční defekty, zrakové a sluchové problémy, anomálie ve vývoji kloubů či sníženou míru pozornosti, poruchy chování, obsedantně-kompulzivní poruchy a další.

Více info na http://fas.cindi.cz/fetalni-alkoholovy-syndrom/.


ŽENY A ALKOHOL


Ženský organismus je všeobecně vůči účinkům alkoholu mnohem citlivější než mužský. Ženy mají oproti mužům větší podíl tukové tkáně, menší výkonnost jater a méně aktivní žaludeční enzymy. Proto se ženy opijí rychleji než muži. Při dlouhodobém pití alkoholu existuje u žen větší pravděpodobnost poškození zdraví.


• Nepijte žádný alkohol, pokud plánujete těhotenství nebo jste těhotná.

• Poraďte se se svým lékařem/gynekologem, pokud máte problém s alkoholem a plánujete těhotenství.

• Požádejte o podporu partnera, rodiny a přátel s rozhodnutím nepít během těhotenství žádný alkohol.

Neváhejte se obrátit o pomoc na odborníky, pokud nedokážete během těhotenství přestat pít alkohol.


Ženy jsou při časté konzumaci alkoholu více ohroženy:

• jaterními a srdečními onemocněními,

• vysokým krevním tlakem,

• vznikem rakoviny prsu,

• vyšším rizikem onemocnění vaječníků,

• problémy s otěhotněním a neplodností.


3 000 novorozenců:

300 novorozenců:

tolik se jich podle aktuálního odhadů každoročně v ČR narodí se zdravotními komplikacemi, deformitami a postiženími, které jim způsobí konzumace alkoholu

u žen v těhotenství. Rozvine se u nich tzv. FASD (porucha fetálního alkoholového spektra).

tolik se jich podle aktuálního odhadu každoročně v ČR narodí se závažnými poruchami nervového systému, deformitou obličeje, poruchami růstu. Rozvine se u nich tzv. FAS – Fetální alkoholový syndrom. Na vině je vysoká konzumace alkoholu u žen v těhotenství.Krátkodobé a dlouhodobé účinky alkoholu mohou mít vliv na vaše tělo i na duševní zdraví.

Alkohol je hned po kouření druhým nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik rakoviny.


Nejvážnější zdravotní rizika užívání alkoholu:

• nemoci trávicí soustavy

• onemocnění jater

• onemocnění srdce

• poruchy mozku

• poškození mozku


Alkohol je v ČR příčinou přibližně 6,5 tisíc úmrtí ročně.


Národní linka pro odvykání alkoholu

800 350 000


alkoholpodkontrolou.cz

alkohol-skodi.cz


Nadměrná konzumace alkoholu nám prokazatelně devastuje zdraví. Alkohol v těhotenství má pak zásadní vliv na vrozené vady dítěte. Pomozte nám sdílet důležité informace dál.


Jak se mohu zapojit do projektu?

Sdílejte odkaz a informace na svých sociálních sítích
Poslední změna: 1. říjen 2020 09:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám