Domácí násilí. Mýty vs. realita

Za násilí je zodpovědný ten, kdo se ho dopouští.

Podle čtvrtiny Čechů je to ale jinak – oběť si za to může sama.

Více než polovina lidí si myslí, že ubližování si oběť sama vyprovokuje.


Výzkum Kantar pro IKEA ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Koalicí NeNa odhaluje, co si Češi myslí o domácím násilí.

Proč v české společnosti zůstává řada předsudků o domácím násilí? A proč stereotypy brání obětem situaci řešit?


Nejen o těchto tématech diskutovali na on-line webináři Univerzity Karlovy ve čtvrtek 25. listopadu 2021 Mgr. Dana Moree, Dr. z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Roman Bojko, manažer pro rovnost, diverzitu a inkluzi v IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko a Branislava Marvánová Vargová, vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA.


25. listopadu 2021


17:00 - 18:00


Celý záznam webináře zde:


Podcast z webináře si můžete poslechnout zde:Co na webináři zaznělo?


Mgr. Dana Moree, Dr., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


"Hlavní výsledek výzkumu je ten, že systém je velmi nekonzistentní. Věta, kterou jsme nejčastěji slyšeli ze všech stran, je, že to je člověk od člověka. Což je špatně. Když ohrožená osoba vstupuje do systému už s tím, že volá o pomoc, tak by bylo myslím záhodno, aby měla jistotu, že se pomoci dovolá. A to se úplně neděje."


"To, v čem je to alarmující, je, že část žen, když už náhodou o tom začnou mluvit, tak pravděpodobnost, že z druhé strany přijde takové to bagatelizování typu „to bude dobrý“, „vydrž“, „tak mu uvař třeba něco dobrého“, je do značné míry pravděpodobná."


"Situace v oblasti domácího násilí je opravdu tristní, protože pokud si ohrožená osoba o pomoc řekne, tak je vydaná tomu, jestli jí na druhé straně bude někdo věřit."


Roman Bojko, manažer pro rovnost, diverzitu a inkluzi v IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko


"Klíčové pro nás bylo najít partnery, kteří tématu rozumí, jsme schopni spolu definovat témata, kde můžeme jako jednotliví hráči hrát svoji roli v tom, v čem jsme dobří. Za IKEA je to komerční stránka, možnost věci komunikovat širšímu fóru. U Karlovy univerzity to byla podpora v oblasti výzkumu a umění metodicky vést projekt, uchopit ho. Vznikl i samostatný kurz, který je dnes k dispozici studentům na Karlově univerzitě. ROSA a Koalice NeNa má důležité vstupy pro to, kde je potřeba investovat přímé finanční prostředky, případně co by v komunikaci mělo být tak, abychom komunikovali realitu a podávali pravdivou zprávu o situacích obětí."


"Je důležité, aby každý měl bezpečný domov. Má právo na bezpečný domov. V pandemii se často říká „zůstaňte doma, buďte v bezpečí“ a pro řadu lidí může být domov právě místem nebezpečí a strachu."


"Další důvod, proč lidé neodchází, je, že jim to okolí neuvěří. Což může souviset se stereotypy ve společnosti, které mohou bagatelizovat to, co se děje v té domácnosti, a snažit se to zjednodušovat, popírat nebo to vysvětlovat oběti."


Branislava Marvánová Vargová, vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA


"Domácí násilí není až tak obtížné rozpoznat. V případě násilí proti sobě stojí dva partneři, kteří nejsou úplně rovnocenní. Dochází tam ke zneužívání kontroly moci."


"Zkušenosti žen skutečné odráží to, že ve společnosti, a bohužel nejen u široké veřejnosti, ale i u různých profesionálů, se stále setkáváme s mnoha stereotypy a předsudky, počínaje tím, že si za to může sama. Dokud nenastavíme jasnou hranici toho, že násilí ve vztazích tolerovat nebudeme, tak se nám nepodaří s touto problematikou někam pohnout."


"Nejsilnější motiv, proč to oběti nepřiznávají ve chvíli, kdy se to děje, byť je to velmi individuální, je strach. Protože ve chvíli, kdy já to veřejně řeknu, tak zvyšuji riziko toho, že agresor bude násilí eskalovat, aby mě umlčel. Je to jedna ze strategií, jak přežít v násilném vztahu. O tom násilí nemluvit."


Jaká byla témata?


  • Jaké další předsudky v české společnosti převládají?

  • Proč stereotypy brání obětem domácího násilí situaci řešit?

  • Jaká jsou doporučení pro bezpečný domov?

  • A proč je důležité spojit síly napříč akademickým, soukromým a neziskovým sektorem?

Naši hosté:


Mgr. Dana Moree, Dr., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Zabývá se tématy interkulturního soužití, jako jsou identita, kultura, procesy vyloučení či inkluze. Věnovala se výzkumům zaměřeným na vliv společenských změn na oblast vzdělávání a na angažovanost jednotlivců i skupin. Vystudovala Pastorační a sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Obecnou antropologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a multikulturní výchovu na University of Humanistic v Utrechtu. Více než deset let se zabývá i divadlem utlačovaných.


Roman Bojko, manažer pro rovnost, diverzitu a inkluzi v IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko

Roman Bojko má mnohaleté zkušenosti v oblasti udržitelnosti a sociálních témat. V IKEA působí již přes čtyři roky a má na starosti oblasti diverzity a inkluze. Jeho prací je vytvářet pracovní prostředí, které nabídne rovné příležitosti pro všechny a podpoří různé znevýhodněné skupiny, a to nejen v rámci firmy, ale i v celé společnosti. Před nástupem do IKEA pracoval například v neziskové organizaci KOKOZA či v Impact Hub Praha. Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Blekinge Institute of Technology ve Švédsku.


Branislava Marvánová Vargová, vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA

Branislava Marvánová Vargová je psycholožka, psychoterapeutka, předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Působí také jako členka Rady vlády pro rovné příležitosti, členka Rady vlády pro lidská práva a členka správní rady mezinárodní sítě 160 organizací WAVE (www.wave-network.org), je autorkou řady publikací k domácímu násilí a násilí na ženách, odbornou garantkou projektu za Bezpečný domov a garantkou předmětu Násilí v blízkých vztazích na UK. Specializuje se na témata násilí na ženách, domácí násilí, děti ohrožené domácím násilím, systémové řešení domácího násilí, potřeby obětí a intervence zaměřené na potřeby obětí, vyhodnocování rizikových faktorů a risk management u případů domácího násilí a statistiky násilí na ženách. Má zkušenosti i ze zahraničí – aktivně se zaobírá politikou EU v oblasti násilí na ženách a domácího násilí.


Mgr. Luboš Palata, Deník

Novinář, publicista a komentátor Deníku. Vystudoval politologii, mezinárodní vztahy a aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově v Praze. Pracoval jako novinář pro Hospodářské noviny, Lidové noviny a MF Dnes. Byl zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda. Nositel novinářské ceny Ferdinanda Peroutky. V současnosti je evropským editorem Deníku.
SETKALI JSTE SE NĚKDY S DOMÁCÍM NÁSILÍM? VÍTE, JAK NĚKOMU BLÍZKÉMU V TAKOVÉ SITUACI POMOCI? NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR NASledujte nás na sociálních sítíchPoslední změna: 1. prosinec 2021 16:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám