Jak koronavir změní vzdělávání?

Jak koronavir změní české vzdělávání? Co se čeká učitele, žáky i rodiče? O tom jsme diskutovali na on-line webináři s prof. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc., prorektorkou Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, a Mgr. Bohumilem Kartousem, Ph.D., ředitelem Pražského inovačního institutu.


19. října 2020


16:00 - 17:00


Celý záznam webináře zde:


Podcast z webináře si můžete poslechnout zde:Co na webináři zaznělo:


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti:


"Materiál vznikl jako první výstup think-tanku UK Vzdělávání21 a jeho cílem bylo s dlouhodobější perspektivou se zamyslet nad systémovými opatřeními pro výuku v kovidové pandemii. Všichni očekáváme, že se kovidu rychle zbavíme, ale na druhé straně víme, že to tak rychlé nebude. Pandemie tu ještě nějakou dobu bude a s tím virem se do budoucna budeme naučit žít. A to byl důvod, proč jsme si řekli, že školní rok 2020/21 ještě nebude probíhat úplně běžným způsobem."


"Jedno z pozitiv, které i tato situace, která nemá asi dobré řešení, je to, že se vracíme velmi rychle ke koncepčním otázkám – obsahu vzdělání a redukci učiva, o které se mluvilo velmi dlouho a pořád to nebylo na pořadu dne. Najednou přišel kovid a velmi rychle ukázal, že učitelé budou učit jádrové učivo, ale hlavně budou děti učit, jak tyto informace dále zpracovávat, jak je dále využívat i pro další předměty, pro další vzdělávací oblasti a jak si různými metodami mohou děti látku osvojit."


Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., ředitel Pražského inovačního institutu


"Problémy s nerovnostmi ve vzdělávání se musí řešit meziresortně. Nestačí, abyste poskytli podporu školám, které jsou ve vyloučených lokalitách, a neposkytli podporu rodinám, do kterých se děti vrací a které jsou z hlediska vlivu pro ně důležitější. Tam se formuje jejich vztah ke vzdělávání, tam se získává nebo ztrácí motivace ke vzdělávání, tam mohou získávat nebo nezískávat podporu. Ta situace ukazuje, jak důležité by bylo řešit meziresortně situaci nejvíce postižených rodin, protože nestačí, aby škola dostala vybavení a učitelé se naučili pracovat distančně, když nemají šanci dosáhnout k žákovi."


"V rámci mimořádné pomoci státu dochází k „rekrutaci“ studentů vysokých škol pro potřeby zdravotnického systému, kde se očekává vyšší míra zátěže a nedostatek zdravotnického personálu. Domnívám se, že u některých oborů, zvláště u učitelských, by bylo dobré, kdyby se uvažovalo o něčem podobném. V případě škol tam, kde bude potřeba nahradit učitele, kteří jsou v rizikových skupinách nebo už byli testováni jako pozitivní. Je to jakási možnost, která se nabízí, že by tímto způsobem bylo možné vykrýt nedostatečné personální kapacity, které kovid způsobí v okamžiku, kdy budou školy znovu otevřeny."


Jaká byla témata?

  • Jak koronavir mění a změní vzdělávání v ČR - pro učitele, žáky, studenty a rodiče?

  • Jak dál s distanční výukou?

  • Co nás všechny čeká?


Univerzita Karlova představila osm konkrétních návrhů pro distanční vzdělávání


Tématem webináře byl mimo jiné zpracovaný materiál k tématu distančního vzdělávání, který vznikl v rámci nového think-tanku UK VZDĚLÁVÁNÍ21. Materiál vyhodnocuje dosavadní zkušenosti s distanční výukou a navrhuje několik konkrétních doporučení, jak v této oblasti dál postupovat.Naši hosté:


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Profesorka Radka Wildová působí od roku 1989 na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Odborně se zabývá oblastí rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. Je členkou Kolegia rektora UK, do její gesce patří koncepce a kvalita vzdělávací činnosti. Je autorkou několika zásadních publikací a odborných statí a je členkou řady domácích a zahraničních odborných organizací či uskupení. Vede think-tank Univerzity Karlovy Vzdělávání21, který vznikl v roce 2020.

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., ředitel Pražského inovačního institutu

Bohumil Kartous působí dlouhodobě jako analytik v oblasti vzdělávání. Je ředitelem Pražského inovačního institutu, dříve vedl komunikaci Informačního centra o vzdělávání EDUin a pracoval také ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů, společenské odpovědnosti a vydávání periodik. Přednáší na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích. Působí také v think-tanku Univerzity Karlovy Vzdělávání21.

Mgr. Luboš Palata

Novinář, publicista a komentátor Deníku. Vystudoval politologii, mezinárodní vztahy a aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově v Praze. Pracoval jako novinář pro Hospodářské noviny, Lidové noviny a MF Dnes. Byl zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda. Nositel novinářské ceny Ferdinanda Peroutky. V současnosti je evropským editorem Deníku.


CO SI MYSLÍTE O DOPADU KORONAVIRU NA ČESKÉ ŠKOLSTVÍ?

NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR NASledujte nás na sociálních sítích
Poslední změna: 15. prosinec 2020 13:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám