Anketa mezi garanty panelů


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Jaký byl váš rok s covid-19?


Byl to zvláštní rok. Na jednu stranu starosti, jak se bude pandemie dále vyvíjet, co to bude pro nás všechny znamenat, na druhé straně – porozumění, sounáležitost, snaha si navzájem pomoci.... To mi opravdu udělalo velkou radost.


Jak pandemie koronaviru proměnila vaši vědeckou disciplínu?


Proměnila její didaktickou část. Věnuji se rozvoji počátků čtenářské gramotnosti, tedy tomu, jak se u žáků rozvíjí dovednost číst a psát od nejútlejšího věku. V uplynulém roce se najednou všichni učitelé ocitli v situaci, že i prvňáčky měli učit číst a psát prostřednictvím on-line prostředí. Rychle jsme na fakultě udělali průzkum, jak efektivně učitelům v této situaci pomoci, návazně jsme pak organizovali různé druhy didaktické pomoci. To byla ale jen pomoc. To hlavní však bylo na učitelích, samotných žácích a jejich rodičích. A klobouk dolů, většinou to zvládli "na jedničku".


Co nás čeká v souvislosti s covidem-19 v roce 2021?


Moc bych si přála, aby nás již nic v souvislosti s covidem nepříjemně nepřekvapilo. Určitě nás čeká vakcinace, ve kterou opravdu věřím. Z hlediska vzdělávání pak hledání a hlavně najití toho nejoptimálnějšího modelu pro bezpečné otevření škol, umožnění volnočasových aktivit včetně sportování atd.

Na různých úrovních nás čeká celá řada strategických rozhodnutí, aby se život co nejdříve vrátil do "běžné" situace. Čeká nás ale také reflexe toho, co máme za sebou, ať již celospolečensky, tak právě v oblasti vzdělávání. No a ideálně pak, využití a další rozvoj "dobrých zkušeností".


prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., biochemik, prorektor UK pro vědeckou činnost


Jaký byl váš rok s covid-19?


Ten rok byl především extrémně náročný a stresující. Vedle toho byl pro mne osobně jako pro člověka, který se biochemií virů zabývá většinu svého profesního života, fascinující a vzrušující. Píšu to trochu provinile, ale je to tak.


Jak pandemie koronaviru proměnila vaši vědeckou disciplínu?


Dramaticky se změnil způsob publikování a sdílení dat. Sdílení rukopisů na serverech typu BioRxive nebo MedRxive, dříve celkem vzácné, se stalo zcela rutinním způsobem publikace, sdílejí se protokoly a obrovské množství sekvenčních a dalších dat, farmaceutické firmy a akademická pracoviště spolupracují zcela nevídaným způsobem. Spousta těch změn je k lepšímu, což je asi víc, než můžeme říci o mnoha dalších aspektech našeho života.


Co nás čeká v souvislosti s covidem-19 v roce 2021?


Budu optimista: po několika tragických březnových týdnech nás na jaře čeká proočkování (a zčásti bohužel i promoření) velké části obyvatel, lepší počasí, ústup epidemie a postupné rozvolňování protiepidemických opatření. A pak nás čeká léto, sluníčko a opatrné cesty do světa. Těším se na to jako malé dítě.


prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., Institut ekonomických studií FSV UK


Jaký byl váš rok s covid-19?


Na pracovní úrovni bych krátce řekl, že dělat studijního proděkana během pandemie není úplně ideální. Snažil jsem se také pomáhat v pracovní skupině Ekonomického poradního týmu při ÚKŠ. Na osobní úrovni bylo více času na rodinu, což určitě hodnotím pozitivně. Starší syn nastoupil v září do první třídy, což není ideální načasování, ale v tom rozhodně nejsme sami.


Jak pandemie koronaviru proměnila vaši vědeckou disciplínu?


Moderní ekonomové jsou velmi silní v analýze dat, bez toho se neobejdeme. A ta data mohou být jakákoliv. I u nás jsme pozorovali, že ekonomové se stávali důležitými členy epidemiologických týmů. Zároveň nám pandemie připomněla, že unikátní události jsou pro modelování velká výzva, speciálně v neustále se měnícím prostředí.


Co nás čeká v souvislosti s covid-19 v roce 2021?


Na lokální úrovni nás ve volebním roce čeká boj mezi politikou, ekonomikou a epidemií. Rozhodně to nebude lehký rok, minimálně jeho první polovina. Světlo na konci tunelu v podobě široké vakcinace se blíží pomaleji, než bychom si přáli.


doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., vedoucí lékař intenzivní péče VFN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN


Jaký byl váš rok s covid-19?


Šílený. Při soustavném zanedbávání vlastní rodiny a dětí na tzv. distanční výuce se mi obtížně daří skloubit nároky na chod kliniky a vlastní klinický výzkum.


Jak pandemie koronaviru proměnila vaši vědeckou disciplínu?


Klinický výzkum je zatížen řadou nepříliš dobře postavených studií, které by za jiných podmínek ani nemohly být publikovány. Je třeba o to více číst a orientovat se v záplavě informací tak, aby z toho měli benefit naši pacienti.


Co nás čeká v souvislosti s covid-19 v roce 2021?


Světlo na konci tunelu: Imunizace společnosti společně s vakcinací povede k poklesu počtu závažných forem covid-19, současně očekávám změnu standardů testování ve prospěch antigenních testů, protože PCR pozitivní bude občas skoro každý – i když mu to nebude nic dělat, protože PCR pozitivita není nemoc.


doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D., Katedra sociologie FSV UK


Jaký byl váš rok s covid-19?


Náročný, dlouhý a místy i dost letargický. Více než kdy jindy probíhal před monitorem, s omezenými sociálními kontakty tváří v tváří. Znamenal pro mě radikální proměnu každodenních rutin. Na straně druhé, pokud říkám, že rok s covid-19 byl náročný, musím upřesnit, že byl náročný jen relativně. Pořád pro mě covidové změny neznamenaly téměř nic, když to porovnám s lidmi, kterých se covid-19 přímo dotkl, ať už v profesním nebo osobním životě.


Jak pandemie koronaviru proměnila vaši vědeckou disciplínu?


Asi nebude překvapivé, že se podobně jako jiné disciplíny i má vědecká disciplína takzvaně covidizovala. Výzkum socio-ekonomických, kulturních i politických aspektů pandemie se nevyhnutelně dostal do popředí sociologické pozornosti. Odborné časopisy v rekordně krátkém čase zaplavila řada publikací a některé z nich nabídly na pandemii, její (ne)zvládání a průvodní jevy mimořádně cenný pohled. Jako každá disciplína ale i sociologie zápasila s narychlo připravenými výstupy, které balancovaly na hraně jakési akademické infodemie. Některé mezinárodní online konference bezpochyby nabídly prostor pro inspirativní badatele, kteří se nedostávali na finančně nákladná setkání tváří v tvář. Radikálně se také proměnil způsob sběru dat, který byl mnohem více odkázán na online prostor, což vedlo k rozvíjení digitálních metodologií.


Co nás čeká v souvislosti s covid-19 v roce 2021?


Nerad bych se pouštěl do nějakých futurologických předpovědí. Na jedné straně se obávám, že i v roce 2021 nás budou, z jisté setrvačnosti, provázet procesy, které jsme mohli pozorovat doposud. Kromě nadějí vkládaných do očkování nás čekají další měsíce nejistoty, která bude předmětem politikaření, jemuž budou vystaveny i různé formy expertízy. Na straně druhé doufám, že budeme svědky spolupracujících spíše než soupeřících a vůči sobě se vymezujících expertíz. Například hlas sociálních věd je v debatě o pandemii upozaděn a dle mého soudu si zaslouží výsadnější pozici. A to nikoli na úkor disciplín jiných, ale ve spolupráci s nimi.


Poslední změna: 11. březen 2021 09:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám