Jak dál? Návrhy řešení

Zemědělství

1. Ochrana půdního fondu: podpora investic do udržení kvality půdního fondu; dlouhodobé nájmy půdy; podpora vzdělávání, jak s půdou nakládat; řešení daňové zátěže pro půdu s krajinnými prvky, která pomáhá v posílení biodiverzity a zadržování vody v krajině


2. Podpora ekologického i ekonomického hospodaření: dotační systém pro ekologické hospodaření, regulační nástroje pro odpovědnost zemědělců za stav půdy, krajinotvorby, udržitelného rozvoje


3. Právní ochrana zemědělců: důsledná kontrola dodržování legislativy, zejména zákona o významné tržní síle


4. Změna systému zemědělských dotací: dotace podřízeny hospodaření na půdě, nikoliv primárně na plochu

  • dotace pro toho, kdo na půdě reálně hospodaří

  • větší podpora malých a středních zemědělských podniků


5. Zjednodušení legislativy: trvalé snižování administrativní zátěže pro farmáře i producenty potraviny; regulace výkonu státní správy v přenesené působnosti v malých venkovských obcíchKvalita potravin

1. Podpora a propagace kvalitních českých produktů a potravin, srozumitelná pro spotřebitele:

  • podpora domácí zemědělské produkce a českých farmářů

  • jasné parametry a kritéria pro označování kvality – KLASA, České cechovní normy nebo Regionální potravina

  • propagace kvalitního masa z produkce českých farmářů a způsob označování masa v obchodní síti takovým způsobem, který by znamenal rychlou orientaci spotřebitele (původ, plemeno/chov atd.)

2. Důsledný boj proti dvojí kvalitě potravin na domácí i mezinárodní úrovni: posílení prvků kontroly a systému pokut na všech úrovních/procesech


3. Posílení výchovy a vzdělanosti v oblasti výživy, potravin a zemědělství

  • posílení předmětů a studijních oborů s tématem vztahu člověka k výživě, zdravému stravování, krajině, vodě, půdě (na všech úrovních vzdělávacího systému)

  • vzdělávání veřejnosti o zdraví výživě, kvalitě potravin atd.

4. Podpora vědy a výzkumu, food science: posílení spolupráce potravinářského průmyslu s akademickým sektorem v oblasti vědy a výzkumu potravin (např. TAČR)


5. Potravinová soběstačnost ČR: zvýšení podílu českých potravin na domácím trhu, posílení dotačního systému pro podporu domácích produktů, prioritou státu se musí stát vedle propagace kvalitních českých potravin i výchova spotřebitelePoslední změna: 19. červenec 2019 11:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám