Jak dál? Návrhy řešení

1. Definování českých zahraničních národních zájmů pro 21. století: priority zahraniční politiky ČR pro klíčové oblasti (lidská práva a hodnoty, ekonomické zájmy, bezpečnost, kultura, vzdělávání, věda a výzkum a další), strategie a odpovědnost pro plnění jejích priorit a cílů


2. Aktivní naplňování spojeneckých a členských závazků ČR v mezinárodních organizacích: potvrzení příslušnosti ČR k euroatlantickému prostoru (NATO, EU, OSN, OBSE a další)


3. Vzdělávání a informování veřejnosti o zahraniční politice/fungování Evropské unie: na všech úrovních vzdělávacího systému navýšit předměty a studijní obory s tématy fungování EU, role a odpovědnosti ČR a jejích občanů v mezinárodním prostoru


4. Implementace evropských směrnic, nařízení a legislativy bez doprovodné národní administrativní zátěže: omezit narůstání byrokracie a administrativy, které vzniká na národní úrovni při přejímání evropské legislativy a zbytečně zatěžuje české občany


5. Posilování třetí role univerzit ve společnosti v oblasti zahraniční politiky:

  • vytváření příležitostí pro představení výsledků výzkumů, studií a analýz v oblasti zahraniční politiky občanům

  • systém národních veřejných diskusí o zájmech ČR v EU, které budou pořádány vysokými školami, občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi s podporou veřejné správy

6. Podpora zahraniční mobility studentů: rozšiřování možností studia na zahraničních vysokých školách; přijímání studentů ze zahraničí na české vysoké školy


7. Rozvoj ekonomické diplomacie ČR: rozšiřování stávajících/vyhledávání nových trhů pro české firmy a český export


8. Aktivní pomoc ČR při řešení mezinárodních globálních problémů:

  • stárnutí populace (změny systému zdravotní a sociální péče)

  • změny klimatu (boj proti suchu)

  • mezinárodní konflikty

  • kybernetická bezpečnostPoslední změna: 19. červenec 2019 11:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám