Naše cíle

ČESKO! A JAK DÁL?

Jedná se o diskusní platformu Univerzity Karlovy, která má za cíl definovat zásadní celospolečenské problémy České republiky. Do debaty zapojujeme špičkové vědce a odborníky z vysokých škol, stejně tak osobnosti z řad odborné veřejnosti. Podstatou projektu jsou veřejné diskuse na jednotlivá témata napříč regiony ČR. Cílem je formulovat a iniciovat možná řešení a cestu, jak v jednotlivých problémech postupovat dál. Partnery projektu jsou kraje, města a regiony, mediálními partnery pak Deník a Česká televize. Diskuse v regionech jsou zdarma a plně otevřeny veřejnosti.

HLAVNÍ TÉMATA PROJEKTU

Mezi hlavní témata, která chceme v průběhu roku 2019 řešit, jsme zařadili například téma dluhů a exekucí, sucha, zdraví, bezpečnosti, kvalitu potravin či vzdělávání.


JAK AKCE PROBÍHÁ


1. Diskuse odborníků u kulatého stolu v Karolinu

2. Veřejná diskuse s občany ve vybraném dotčeném regionu

3. Závěry a návrhy opatření a kroků, jak dál


KOMUNIKACE

Hlavními výstupy jsou tiskové zprávy, statusy na sociálních sítích, reportáže a zprávy v centrálních i regionálních médiích. Z každé veřejné debaty je publikována příloha Deníku, která se věnuje tématu, řečníkům a výstupům z dané diskuse. Výsledkem diskuse jsou návrhy kroků a opatření, jak v daném tématu postupovat dál. Ty iniciuje Univerzita Karlova odpovědným, tedy Vládě ČR, Parlamentu a dalším institucím, organizacím a sdružením.


ZAPOJTE SE I VY

Budeme rádi za Vaši pomoc s propagací projektu a sdílením příspěvků, loga, komentářů na sociálních sítích UK (Facebook, Twitter), klíčové slovo/hashtag #ceskoajakdal.

Své názory, podněty a komentáře nám můžete posílat na adresu .


Poslední změna: 14. květen 2020 11:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám