• Aktuality

Aktuality

14. prosince 2021

Česko! A jak dál? v roce 2021: 5 podcastů, 3 webináře a 1 konference


Univerzita Karlova pokračuje v projektu Česko! A jak dál? Ten má za cíl zapojit vědce i akademiky do řešení aktuálních problémů a výzev.


V letošním roce uspořádala v rámci tohoto projektu velkou diskuzní konferenci Rok s covid-19. A jak dál?, připravila tři webináře se zajímavými hosty, kde se do diskuze mohla zapojit i široká veřejnost, a v neposlední řadě přinesla pět podcastů. Připomeňte si naše témata a hosty.


Konference


Do témat diskuzí se i v roce 2021 výrazně promítla pandemie koronaviru. Byla také tématem velké diskuzní konference Rok s covid-19. A jak dál?, která se uskutečnila v Karolinu 24. března 2021. V rámci pěti tematických panelů na ni vystoupilo 21 řečníků, kteří diskutovali o vlivu pandemie na vzdělávání, vědu, ekonomiku, zdraví a společnost.


Součástí konference špičkových vědců, zástupců akademické oblasti, státní správy i osobností veřejného života byl exkluzivní výzkum agentury Ipsos na téma, jak se naše společnost za uplynulý rok koronavirové pandemie proměnila.


Webináře


V rámci webinářů se projekt Česko! A jak dál? věnoval osvětě a vzdělání veřejnosti v tématech souvisejících s pandemií koronaviru. Prvním tématem bylo v lednu Jak se lže o covid-19?, kde prorektor UK pro vědeckou činnost prof. Jan Konvalinka, Mgr. Alena Zachová z Newton Media a Mgr. Michal Kormaňák mluvili o tom, jaké nesmysly o covid-19 se nejčastěji objevují, jak vznikají a jak se jim bránit.


V dubnu letošního roku jsme diskutovali o tom, jak se dostat po roční pandemii zpátky do kondice, jak s pohybem začít po prodělaném covidu a jak se správně hýbat. Hosté byli fyzioterapeut prof. Pavel Kolář, obezitolog z 1. LF UK doc. Martin Matoulek a MUDr. Mikuláš Skála a MUDr. Michal Kopecký z Plicní kliniky Lékařské fakulty Hradec Králové.


Při příležitosti Mezinárodní dne odstranění násilí na ženách jsme připravili ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK a společností IKEA webinář na téma Domácí násilí. Mýty vs. realita. Na otázky diváků odpovídali Mgr. Dana Moree, Dr. z FHS UK, Roman Bojko z IKEA a Branislava Marvánová Vargová ze spolku ROSA. Mimo jiné diskutovali o tom, proč v české společnosti přetrvává řada předsudků o domácím násilí a proč stereotypy brání obětem situaci řešit.


Podcasty


Na začátku září jsme připravili formou podcastu výhled o tom, jaký bude nový školní a akademický rok. Svoji představu na něm prezentovala prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti prof. Radka Wildová.


Zabývali jsme se také převodem vědeckých poznatků do praxe. O tom, jaké překážky je nutné překonat a jak je v tom úspěšná Univerzita Karlova, mluvil Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, ředitel společnosti Charles University Inovations Prague (CUIP), která má tuhle oblast na starosti.


Následně jsme v rámci Česko! A jak dál? představili sérii zabývající se tématem onemocnění covid-19, na který pohlíželi odborníci vždy z jiných úhlů pohledu. Tím, proč Česko patří mezi nejméně proočkované země a jaké kroky je nutné rychle udělat, se zabývala demografka prof. Dagmar Dzúrová z Přírodovědecké fakulty UK. Vliv vakcíny i pomoc vědy jako takové bylo následně tématem pro viroložku RNDr. Ruth Tachezy ze stejné fakulty. O léčbě covidu a důsledcích v lékařské péči mluvil doc. Martin Balík z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze.


Všechny webináře i panely březnové konference jsou dostupné také jako podcasty na Spotify a Apple Podcasts.


Komunikační kanály


Všechny novinky i to nejzajímavější z našich konferencí, podcastů a webinářů vám představujeme také na facebookovém profilu Česko! A jak dál? a našem účtu na Instagramu. Videa i podcasty najdete také na YouTube Univerzity Karlovy pod playlistem Česko! A jak dál?.


Česko! A jak dál?


Česko! A jak dál? je diskuzní platforma, která má za cíl definovat zásadní celospolečenské problémy České republiky. Univerzita Karlova do debaty zapojuje špičkové vědce a odborníky z vysokých škol, stejně tak osobnosti z řad odborné veřejnosti. Cílem je formulovat a iniciovat možná řešení a cestu, jak v jednotlivých problémech postupovat dál. Partnery projektu jsou kraje a města, mediální partnery pak Deník a Česká televize.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám